Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Sex/Relationships Blogger @ Busted Halo

Δημοσιεύθηκε στις 13 Ιουνίου 2011

Online magazine about faith and culture for young adults in their 20s-30s is seeking regular young adult columnists/bloggers to write about sex, the single life and relationships. Bring your relevant life experience to our website and be part of conversations among young adults about these topics in today’s world. Please e-mail editor@bustedhalo.com with relevant writing samples and a brief description of yourself and your writing style.

Υποβολή Αίτησης