Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Server database programmer @ You-animate project

Δημοσιεύθηκε στις 03 Απριλίου 2015

Ζητείται προγραμματιστής για σχεδιασμό και υλοποίηση custom CMS.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Javascript/Jquery, Ajax, PHP
• Εμπειρία σχεδιασμού και υλοποίησης custom CMS
• Εξαιρετική γνώση κάποιου Open Source Content Management Systems: WordPress, Joomla, Magento, Open Cart
• Τουλάχιστον 2 έτη σχετικής εμπειρίας με προσωπικό portfolio

Πρόσθετα προσόντα:

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
​​• Πνεύμα συνεργασίας

Η εταιρία παρέχει:

Long-term cooperation for a large-scale, ongoing online project.

Υποβολή Αίτησης