Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Senior Web Developer @ Moboom

Δημοσιεύθηκε στις 30 Απριλίου 2012

Responsibilities:

As a member of our User Interface Development Team your main responsibility will be to creating, developing, and maintaining web applications. You will work with server side developers to create new functionality and evolve product architecture, turning rough concepts into practical, visually appealing applications. You should be passionate about unobtrusive Javascript and standards compliant HTML and CSS and committed to writing readable, efficient, scalable, and maintainable code.

Qualifications:

Education and Work Experience:

Υποβολή Αίτησης