Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Sales, Marketing or Media personnel

Δημοσιεύθηκε στις 20 Απριλίου 2012

Are you are a sales,marketing or media personnel,here is a part-time assignment you would greatly love to be part of. You must be able to evaluate/compare and give your opinion on different products and services.
Email us for further information

Υποβολή Αίτησης