Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Ruby/Rails developer @ Alec Vianu

Δημοσιεύθηκε στις 24 Μαΐου 2011

I am looking for an experienced Rails web developer. Your primary role will be maintaing, updating and slightly modifying the exisiting back end.

REQUIREMENTS

Υποβολή Αίτησης