Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Ruby on Rails Developer @ Agency Fusion

Δημοσιεύθηκε στις 06 Ιουλίου 2013

Love Ruby on Rails? We'd love to get to know you and see if we can work together on a few projects. We anticipate at least 4 weeks of work, probably more.

To be considered, please provide us with examples of your work (including Ruby/Rails source code) and tell us your hourly rate.

Note: Please no recruiters or firms. We're only interested in hiring an individual.

Υποβολή Αίτησης