Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Retreat Centre Website Development (WordPress)

Δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2011

I am assisting the owner of a new retreat centre with set up of the facility, including project managing the delivery of new websites for the Retreat Centre, Conference Centre, and a shared landing page for both sites.

It would be preferred if you have experience in Custom Post Types, Events Modules and Online Booking Systems

I am a WordPress amateur from a professional web and SEO background. I have set up sites for the purposes of beginning to rank for keywords and developing content.

I have a detailed requirements overview that I can send you.

Υποβολή Αίτησης