Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

redesign website, adding more functions @ weblistings.gr

Δημοσιεύθηκε στις 04 Σεπτεμβρίου 2012

Developer για συνεργασία με εμπειρία σε μεγάλα project. Προσφέρονται, μακροπρόθεσμη συνεργασία+μισθός, Εξαιρετικό περιβάλλον συνεργασίας και δυνατότητα συμμετοχής στο project μέσω Παραχώρησης μεριδίου (Μετά από αποδεδειγμένη Προοπτική και Αποτέλεσμα  ).!
Σημαντικό: Αποστολή Portfolio!!!

Υποβολή Αίτησης