Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Πωλητής Υπηρεσιών @ 9AM MEDIA LABS

Δημοσιεύθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2012

Η 9AM Media Labs δραστηριοποιείται στο χώρο της Δημιουργίας Website και Mobile-site, e-Marketing, e-Εμπόριο.  Αναζητεί εξωτερικούς συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα για την προώθηση των υπηρεσιών της. Η πληρωμή γίνεται με ποσοστά που κυμαίνονται από 10% μέχρι και 30% αναλόγως με το εκάστοτε έργο. Αποστολή βιογραφικών στο development@9am.gr.

Προσόντα

Προϋπηρεσία στο χώρο του Διαδικτύου ή της πληροφορικής γενικά
Αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας (γραπτής και προφορικής)
Ισχυρές δεξιότητες πωλήσεων
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Αρμοδιότητες

Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω απευθείας πωλήσεων (δημιουργία campaigns προσέγγισης πελατών μέσω ενημερώσεων και αποστολών προσφορών)

Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών από ήδη υπάρχουσες αιτήσεις ενδιαφέροντος,

Αξιολόγηση αναγκών πελατών και την μετατροπή τους σε ευκαιρίες πωλήσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας μας

Διαπραγμάτευση και κατάρτιση πρότασης προς πελάτες

Υποστήριξη των Aounts των πελατών και τακτή ενημέρωση προς την εταιρεία μας

Υποβολή Αίτησης