Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Πωλητής - Διαδικτύου με ποσοστά (πανελλαδικά)

Δημοσιεύθηκε στις 01 Σεπτεμβρίου 2011

Ζητείται έμπειρος πωλητής – εξωτερικός για προώθηση υπηρεσιών διαδυκτίου (ιστοσελίδες – εφαρμογές διαδυκτίου) με ποσοστά 25%-30% (ανάλογα το προϊόν) στην τελική συμφωνία

Υποβολή Αίτησης