Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Πωλητές/πωλήτριες @ Quick Guide

Δημοσιεύθηκε στις 20 Μαΐου 2011

ΑΜΕΣΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές – Πωλήτριες (εξωτερικοί συνεργάτες), για προώθηση διαφημιστικού πακέτου σε επιχειρήσεις.

Απαιτούμενα προσόντα:
Καλή εμφάνιση, ευχάριστη προσωπικότητα, άριστη δυνατότητα επικοινωνίας με πελάτη, επιμονή, εργατικότητα, σοβαρότητα, σωστού χαρακτήρα.

Πρόσθετα προσόντα:
Δελτίο παροχής υπηρεσιών, συστάσεις απαραίτητες.

Η εταιρία παρέχει:
Πολύ καλά ποσοστά επι των πωλήσεων, ελεύθερο ωράριο.

Υποβολή Αίτησης