Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Project Manager ( Κωδ.Θέσης GOQ01 ) @ GOQ.GR

Δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουλίου 2012

Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να αναπτύσσει υπάρχουσες ή να δημιουργεί νέες υπηρεσίες που έχουν ως βάση τους το internet. Βασικός στόχος η αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας υπηρεσιών διαδικτύου ( web design, web applications κτλ )

Απαιτούμενα προσόντα:

Επιμονή στην επίτευξη των στόχων.
Αναλυτικός και προνοητικός τρόπος σκέψης με εμπορική και Marketing προσέγγιση.
Άριστη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Άριστες Επικοινωνιακές Ικανότητες.

Πρόσθετα προσόντα:

Επιθυμητές Γνώσεις ONLINE MARKETING,WEB ANALYTICS,MEDIA PLANNING.

Η εταιρία παρέχει:
Η ΘΕΣΗ ΑΦΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Περισσότερα για την εταιρεία : http://www.goq.gr/

Βιογραφικά στο: info@goq.gr

Υποβολή Αίτησης