Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Προγραμματιστής για Visual Fox Pro

Δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2012

Ζητείτε συνεργασία μερικής απασχόλησης με προγραμματιστή όπου να γνωρίζει Visual Fox Pro της Microsoft για custom applications.

Υποβολή Αίτησης