Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Προγραμματιστής @ entypa.net

Δημοσιεύθηκε στις 16 Μαΐου 2012

Επιχειρηματιάς με βασικές γνώσεις προγραμματισμού ζητά Καθηγητή/προγραμματιστή πληροφορικής για την εκπαιδευση/βοήθεια του στην κατασκευή internet εφαρμογής (δημοπρασίες).

Απαιτούμενα προσόντα:

linux,mysql,cms περιβάλλον σε wrordpress ή αντίστοιχο

Πρόσθετα προσόντα:

Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ/ΑΕΙ με αποδεδειγμένες ικανότητες και ικανότητα μετάδοσης .

Η εταιρία παρέχει:

Αμοιβή με την ώρα

Υποβολή Αίτησης