Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

PHP/Javascript Developer @ Noima Corp.

Δημοσιεύθηκε στις 01 Νοεμβρίου 2011

Ζητούμε προγραμματιστή με καλές γνώσεις πάνω σε PHP5, Javascript. Το project έχει ξεκινήσει ήδη και είναι γραμμένο σε Sencha ExtJS και έχει σχέση με CRM. Βλέπε: SugarCRM, Viger, Zoho, Salesforce Wikipedia

Δεν είναι απαρέτητες οι γνώσεις πάνω στο CRM απλά ενημερωτικά το αναφέρω. 
Αν δεν γνωρίζει από extJS θα πρέπει να γνωρίζει τουλαχιστόν πολύ καλά το jQuery ή yui και να καταλαβαίνει πως λειτουργούν τα Classes σε javascript οπότε με λίγο διάβασμα να μπορεί να καταλάβει και το Sencha ExtJS.
Οι γνώσεις για HTML/CSS θα χρειαστούνε μόνο για το mobile application. Το ίδιο πρόγραμμα δηλαδή θα γραφτεί σε μικρότερη ανάλυση για να υποστιρίξει mobile Devices.

Το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει, απλά χρειαζόμαστε έναν ακόμα Developer για να τελειώσει πιο γρήγορα. Πρέπει να γνωρίζει καλά αγγλικά. Θα προτιμούσα οι ώρες εργασίας να είναι γύρω 6μμ – 2πμ. για να συντονίζεται και να έχουν επικοινωνία με τον άλλον προγραμματιστή ή αν δεν μπορεί αυτές τις ώρες να μπορεί τουλάχιστον κάποιες από αυτές ή και να υπάρχει σχεδόν άμεση επικοινωνία με e-mail/κινιτό αύτες τις ώρες. Η δουλεία θα είναι 8ωρο κάθε μέρα και θα προτιμούσα να πληρώσω με την ημέρα για όσο χρειαστεί. Αν μείνω ευχαριστημένος με την συνεργασία, απόδοση σε χρόνο, ποιότητα δουλειάς κτλ, θα υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στο μέλλον με αλλα project που θα ακουλουθήσουν. Ψάχνω άτομα που να έχουν εμπειρία, να γράφουν καθαρό κώδικα με σχόλια κτλ, και να μην έχουν άλλες υποχρεώσεις ώστε να μπορέσουν να τήρησουν το 8ωρο. Επίσης χρεάζομαι άτομα που να μπορούν να δουλέψουν ομαδικά.

Απαιτούμενα προσόντα:
PHPHTMLCSS, Javascript, MySQL, Mobile Apps, MVC (PHP + Javascript), English

Πρόσθετα προσόντα:
Ext Designer, Sencha Animator, jQuery, Zend Framework

Υποβολή Αίτησης