Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

PHP WEB Developer @ Tellis International

Δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2012

Εταιρεία με έδρα το εξωτερικό, αναζητά άμεσα προγραμματιστές, ως εξωτερικούς συνεργάτες, που θα καλύψουν τις ανάγκες της εταιρείας για την ανάπτυξη εφαρμογών για λογαριασμό της εταιρείας.

Απαιτούμενα προσόντα:

PHP, MySQl, 
Html, CSS
JavaScript, jquery, jquery UI
Όλα / όσα Project αναπτυχθούν ΔΕΝ θα είναι βασισμένα σε καμία έτοιμη πλατφόρμα (CMS, commerce κτλπ)

Πρόσθετα προσόντα:

Παρακαλούμε οι υποψήφιοι να επισυνάπτουν δείγματα εργασιών που έχουν υλοποιήσει. Δεν μας ενδιαφέρει το design. Θέλουμε “καθαρο κώδικα”.

Η εταιρία παρέχει:

Συνεργασία είτε σε επίπεδο Part time / Full time / Project Based / Hourly Rate.

Υποβολή Αίτησης