Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

PHP Developer & Designer @ interTEN

Δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2012

Ζητείται developer- web designer για εξωτερική συνεργασία.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πρόσθετα προσόντα:

Η εταιρία παρέχει:

Υποβολή Αίτησης