Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

PHP | JAVASCRIPT | MYSQL Programmer @ Coalition Technologies

Δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουνίου 2011

We are looking for a programmer with EXPERT level knowledge of PHP, MySQL & Javascript.  You may work from home, but we would like to use Odesk style screen recording or sharing (perhaps using Skype?) so we can monitor your work and give feedback.  We have TONS of projects coming down the pipeline and we need someone able to start work soon.  Please send me previous projects you have completed and let me know what pieces of work you handled.  Also let me know what your hourly cost is.

Υποβολή Αίτησης