Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Ninja Front End Web Developer @ TasteBuddy

Δημοσιεύθηκε στις 24 Μαΐου 2011

So, who are we you ask? We're TasteBuddy, the next hot thing in Restaurant focused start-ups. We are looking for the stealthiest Ninja Front End Web Developer to secretly develop one of the top new destinations for Foodies and their friends across the world!

As our Ninja Front End Developer, you will be looked at to bring your extensive creativty and design skills to the team. You will be given extensive freedom to explore your ideas, but must be able to communicate them effectively to others.

Hardcore Ninja Credentials

Personalities of a True Ninja

What to Submit?

Υποβολή Αίτησης