Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

.NET Software Engineer (Online/Remote, Freelancer/Subcontractor)

Δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουνίου 2012

Ονομάζομαι Σωτήρης και λειτουργώ ως “ενδιάμεσος” για εταιρία παλιού μου συναδέλφου (Έλληνα) που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ εδώ και μερικά χρόνια. Η εταιρία αναζητά συνεργάτες (remote contractors / freelancers) κατ‘αρχήν για συγκεκριμένο έργο (διάρκειας 3-6 μηνών με απασχόληση ισοδύναμη του full time) και ενδεχομένως για επόμενα έργα που ενδέχεται να προκύψουν εν καιρώ.

Παράκληση του συναδέλφου είναι να μην αναφέρω δημόσια στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας. Ο μόνος λόγος για αυτό είναι, επειδή η εταιρία απασχολεί μεγάλο όγκο contractors σε τρίτες χώρες, η “επίθεση” που δέχεται από recruiters όταν δημοσιεύει τέτοιες αγγελίες – πέραν αυτού δεν είναι κανένα κρατικό μυστικό :).

Αντ‘αυτού, και έχοντας σαφή προτίμηση σε Έλληνες συνεργάτες (για ευνόητους λόγους), προτίμησε να χρησιμοποιήσει εμένα για το screening, τα interviews και την πρώτη αξιολόγηση. Φυσικά, σε όποιον ενδιαφέρεται θα δοθούν όλες οι πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου.

Παραθετω τα requirements όπως μου δόθηκαν. Τυχόν ενδιαφερόμενοι ας επικοινωνήσουν μαζί μου για να τους δώσω περισσότερες πληροφορίες και να κανονίσουμε κάποιο interview. Οπως είπα λειτουργώ ως “ενδιάμεσος”, (δεν είμαι εργαζόμενος της εταιρίας), η τελική επιλογή θα γίνει από την ίδια την εταιρία με βάση τις πληροφορίες που θα της μεταφέρω.

Απαιτούμενα προσόντα:

Minimum 7 years of Experience in Analysis/Design and Development of windows desktop and web applications using Microsoft & .NET technologies.

REQUIRED SKILLS
1. MS .NET (C#)
2. WinForms Applications
3. ASP.NET MVCASP.NET Web Forms Applications /HTML/XHTML/DHTML/CSS/JavaScript/Ajax/jQuery
4. ASP.NET Soap Web Services, WCF
5. SQL Server/T-SQL/Stored Procs/UFDs/Triggers
6. XML/XSLT
7. TFS

OTHER SKILLS
1. Excellent written and verbal communication skills in Greek & English
2. Ability to work with end users and translate requirements to technical specifications.
3. Ability to work on multiple projects in parallel as part of geographically dispersed team.
4. Ability to maintain daily/weekly status reports and timesheet completion.
5. Ability to breakdown an application feature to development tasks, and provide estimates

Πρόσθετα προσόντα:

1. MSMQ
2. WWFWPF, Silverlight
3. NUnit, TDD/XP
4. SSIS/SSRS/SSAS

Η εταιρία παρέχει:

Οποιαδήποτε άλλη παροχή ή σχετική πληροφορία θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους απευθείας από την εταιρία.

Υποβολή Αίτησης