Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

.Net Developers @ LOGIN Ltd

Δημοσιεύθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2011

Η εταιρία LOGIN Ltd. ζητάει avanced η/και senior .Net Developers για μόνιμη η/και εξωτερική συνεργασία.

Αποστολή βιογραφικών στο hr@login.gr

Απαραίτητες γνώσεις - εμπειρία:

Αλλες γνώσεις (Nice to have):

Περισσότερες Πληροφορίες

Υποβολή Αίτησης