Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Need WordPress Developer for high-traffic website @ GfK

Δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουνίου 2011

We have a reputable, high-traffic website portal which we are seeking redeveloping in WordPress. All design assets and wire-frames will be provided.

This is a popular website by a well-known organization – it will be a fantastic addition to your portfolio. We offer a competitive compensation package for the project. Please contact us for the full technical brief and we will get in touch with you to arrange a quotation.

Υποβολή Αίτησης