Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Mobile UI Development

Δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουνίου 2011

Small startup looking to launch mobile application front-end developer.

We need a developer who can hack HTML/CSS + JS using Sencha Touch.  Some Phonegap experience will be great but not necessary.

The first app will be small and 3 pages.

Please send us your portfolio.

 

Υποβολή Αίτησης