Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Mobile Application @ GO OUT

Δημοσιεύθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2013

Κατασκευή mobile application για iOS και Android. Το περιεχόμενο της εφαρμογής αφορά events και παρουσίαση καταστημάτων.

Πρόσθετα προσόντα:

Άμεση επικοινωνία για μελλοντικές βελτιστοποιήσεις.


Η εταιρία παρέχει:

Οικονομική αμοιβή

Υποβολή Αίτησης