Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

MMA Training Writer @ MMA Pages

Δημοσιεύθηκε στις 20 Απριλίου 2012

We're currently seeking experienced writers with a high level of competence in MMA training and coaching with real fight experience to put together detailed instructional posts. A thorough first hand knowledge of Mixed Martial Arts is essential.

Experience:

A working knowledge of SEO copywriting (No scraping or spinning).
A brazilian Jiu Jitsu Black belt.
Competitive MMA experience.

How To Apply:

Please send an email to the address below containing a short example of your work and a quote based on what you would charge per 500 word article.

Salary: Quote based
Duration of Position: Per article

Υποβολή Αίτησης