Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Μηχανικός VoIP

Δημοσιεύθηκε στις 09 Φεβρουαρίου 2013

Ζητείται μηχανικός VoIP με πείρα σε VoIP Open Source Projects όπως τα παρακάτω για κατασκευή ενός συστήματος.

-       Asterisk
-       Freeswitch
-       OpenSips
-       Hylafax
-       Elastix/Trixbox
-       Άλλο OpenSource project σχετικό.

Παρακαλώ στείλτε *αναλυτικές* πληροφορίες με τι γνώση έχετε, πάνω σε τι, πως τις έχετε αποκτήσει (πχ επαγγελματικά ή όχι) σε τι είδους project κλπ.
Το βιογραφικό θεωρείται απαραίτητο.

Υποβολή Αίτησης