Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Μετάφραση άρθρων από Αγγλικά σε Ελληνικά

Δημοσιεύθηκε στις 02 Μαΐου 2013

Αναζητώ άτομο το οποίο θα μεταφράσει ταξιδιωτικά άρθρα (300 – 500 λέξεων το καθένα) από αγγλικά στα ελληνικά

Απαιτούμενα προσόντα:

Εμπειρία στην ανάπτυξη μοναδικού περιεχομένου
Καλή γνώση αγγλικών

Πρόσθετα προσόντα:

Γνώσεις copyrighting

Η εταιρία παρέχει:

Πληρωμή ανά άρθρο άμεσα με Paypal

Υποβολή Αίτησης