Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Medical Project

Δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2013

Ζητείται άτομο για την υλοποίηση ιατρικής εφαρμογής για ιδιωτικό ιατρείο.

Περιγραφή της εφαρμογής θα δοθούν κατόπιν αποστολής βιογραφικού.

Απαιτούμενα προσόντα:

Υψηλό επίπεδο γνώσεων πάνω στο αντικείμενο όπως επίσης καλή αντίληψη των πραγμάτων.

Η εταιρία παρέχει:

Το budget του project θα δοθεί κατόπιν επικοινωνίας.

Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής θα υπάρχει μηνιαία αμοιβή για συντήρηση.

Υποβολή Αίτησης