Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Κατασκευή Site αγοραπωλησιών

Δημοσιεύθηκε στις 06 Ιουλίου 2013

Ζητείται έμπειρος επαγγελματίας για κατασκευή ιστοσελίδας αγοραπωλησιών για συγκεκριμένο είδος, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Απαιτούμενα προσόντα:
Εμπειρία, Γνώση και συνέπεια.

Πρόσθετα προσόντα:
Ικανότητα να δώσει εναλλακτικές προτάσεις και λύσεις και όχι να εκτελέσει ένα έργο “κατά παραγγελία”

Η εταιρία παρέχει:
Το 20% του ποσού που θα συμφωνηθεί με την εναρξη του έργου.
Το 30% με την παράδοση του έργου για δοκιμές και το υπόλοιπο
50% ένα μήνα μετά και εφόσον έχουν τακτοποιηθεί τα όποια θέματα προς επίλυση.

Υποβολή Αίτησης