Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Joomla web developer

Δημοσιεύθηκε στις 20 Απριλίου 2012

Αναζητούμε συνεργάτες για την κατασκευή Joomla sites. Βασική προϋπόθεση να υπάρχει portfolio με αντίστοιχες εργασίες.

Μερικές από τις απαιτήσεις για τη συγκεκριμένη θέση είναι:

- Εγκατάσταση Joomla template
– Πρόταση για αγορά
– χρησιμοποίηση προτύπου ή δημιουργία template από psd
– Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών (plus να δημιουργηθούν νέες όταν χρειάζεται – components, modules, plugins)
– Γνώση λειτουργίας βασικών εφαρμογών του Joomla όπως Virtuemart, K2 κτλ.

Απαιτούμενα προσόντα:

γνώση Joomla (plus css & php)

Πρόσθετα προσόντα:

Ajax, Javascript και JQuery.

Η εταιρία παρέχει:

Μόνιμη συνεργασία και άμεση εξόφληση με την παράδοση κάθε project. Δυνατότητα πρόσληψης για εργασία part ή full time in house.

Υποβολή Αίτησης