Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Joomla web developer @ UP Services

Δημοσιεύθηκε στις 18 Μαΐου 2011

Ζητείται άτομο για την κατασκευή και κυρίως την παραμετροποίηση components-modules-plugins σε joomla cms.

Απαιτούμενα προσόντα:
HTML, PHP, MySQL.

Πρόσθετα προσόντα:
Portfolio, γνώση Javascript και JQuery θα εκτιμηθούν

Η εταιρία παρέχει:
Μόνιμη συνεργασία σε freelance επίπεδο.

Υποβολή Αίτησης