Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Joomla developer

Δημοσιεύθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2014

Αναζήτηση συνεργάτη για κατασκευή και εταιρικών ιστοσελίδων και eshops σε joomla.
sportikus@gmail.com

Απαιτούμενα προσόντα:

Πλήρης παραμετροποίηση joomla templates

Η εταιρία παρέχει:

Κατόπιν συμφωνίας.

 

Υποβολή Αίτησης