Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Joomla - Yootheme Zoo

Δημοσιεύθηκε στις 30 Μαρτίου 2013

Υπάρχει site σε joomla που χρησιμοποιεί το yootheme zoo. Χρειάζομαι μια μετατροπή στον κώδικα για να αποθηκεύει τη διεύθυνση και τις συντεταγμένες που έχει κάθε στοιχείο που είναι αποθηκευμένο στον πίνακα zoo_items της βάσης δεδομένων και σε κάποιον άλλο πίνακα. Από μόνο του αποθηκεύει όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων (τηλέφωνο, πόλη, τ.κ κλπ) σε ένα πεδίο που λέγεται elements.

Υποβολή Αίτησης