Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Joomla - WordPress Developer Needed @ Global Vision Studio

Δημοσιεύθηκε στις 29 Μαΐου 2012

We are looking for a Joomla and/or WordPress developer with HTML, CSS, and PHP skills. Experience with jQuery a plus!

We need you to:

Develop custom WordPress & Joomla websites from custom designs that we provide.

Be experienced using Photoshop and Illustrator.

Have experience integrating pre-made plugins (and developing custom plugins is a plus).

Customize the backend to make CMS easy on our clients

Develop websites pixel for pixel to match our designs

How to apply

Please apply to the email address below with links to your work online.

 

Υποβολή Αίτησης