Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Javascript Scoring

Δημοσιεύθηκε στις 28 Ιουνίου 2011

I am developing a sports results service and need some help from a Javascript coder to write some of the scoring routines 

Must be familiar with maths, arrays and sorting etc 

Please provide details of similar projects

Υποβολή Αίτησης