Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Javascript Developer @ nlg GmbH

Δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2013

Η αγγελία αφορά απομακρυσμένη εργασία. Ο υποψήφιος καλείται να αναλαμβάνει Javascript tasks.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πολύ καλή εμπειρία σε JavaScript προγραμματισμό με ή χωρίς τη χρήση jQuery.

Η εταιρία παρέχει:

Βασική εκπαίδευση και εισαγωγή στα συστήματα πάνω στα οποία θα εργαστεί ο υποψήφιος.

Υποβολή Αίτησης