Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

JavaScript & PHP Developer

Δημοσιεύθηκε στις 11 Ιουλίου 2011

Ζητείται freelance προγραμματιστής με γνώσεις JavaScript & PHP για ανάπτυξη project που θα βασιστεί στο Google MapsAPI.

Απαραίτητο το portfolio ή/και τα δείγματα κώδικα.

Απαιτούμενα προσόντα:

JavaScript – Core JS, AJAX, jQuery (προαιρετικά)
Object Oriented PHP 5

Πρόσθετα προσόντα:

Επιθυμητή (αλλά όχι απαραίτητη) η προηγούμενη ενασχόληση με το Google Maps API

Υποβολή Αίτησης