Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

iOS/Android App Developer @ Viva + Impulse Creative Co.

Δημοσιεύθηκε στις 04 Φεβρουαρίου 2014

We are looking for a freelance iOS/Android developer to add to our team and work on some pretty cool apps we have in the pipeline for our clients. We would provide the design interface for the apps. You would be the one taking those designs and bringing them to life on iOS and Android.

Requirements:

Please send us a short introduction and links to any apps you have recently created!

 

Υποβολή Αίτησης