Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

iOS or Android developer @ PSDgator

Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012

ψάχνουμε iOS και Android developers. Πρόκειται για ένα application το οποίο θα είναι το ίδιο και στις δύο πλατφόρμες. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεται και τις δύο πλατφόρμες. Στην ουσία ψάχνουμε για δύο developers.

Απαιτούμενα προσόντα:

- iOS: OO design and programming skills, xCode, etc.

- Android: Android SDK, Eclipse knowledge.


Πρόσθετα προσόντα:

Mysql, Json, restful web services

Η εταιρία παρέχει:

παρέχουμε iPhone (ios 5), iPod touch (ios 4), iPad 2, Android κινητά με 2.3, 2.4, κλπ, έτσι ώστε να δοκιμαστούν τα Applications σε όλες τις πιθανές πλατφόρμες.

Υποβολή Αίτησης