Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

iOS (iPhone/iPad) Programmer

Δημοσιεύθηκε στις 06 Ιουλίου 2011

Αναζητώ συνεργασία με free-lance iOS (iPhone, iPad) developers. 
Γνώσεις: UIKit και Tables. Θα εκτιμηθούν: OpenGL ES ή η εξοικείωση με κάποιο game engine (πχ. Cocos2D).

Περισσότερες Πληροφορίες