Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

iOS Developer

Δημοσιεύθηκε στις 28 Απριλίου 2014

We are looking for a great iOS developer, who is experienced devloping iPhone and iPad applicaitons.Responsibilities: 1. Help design and develop new mobile app, we are working on.

Qualifications: 1. Rock-solid knowledge of Objective-C, Xcode, and Instruments

While applying, please let us know, any 3rd party SDK’s you have worked with.

 

Υποβολή Αίτησης