Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

iOS Developer

Δημοσιεύθηκε στις 01 Νοεμβρίου 2011

Ζητείται iOS Developer για εξωτερική συνεργασία, ο οποίος θα αναλάβει την ανάπτυξη εφαρμογής εικονικού μουσείου. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει e-mail στο gregory [at] twistedpixels [dot] gr μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα + porfolio iOS εφαρμογών. Περισσότετες πληροφορίες για το έργο μέσω email.

Συνοπτικά, ο ανάδοχος ωφείλει να αναπτύξει:
1) 3D Engine για προβολή τρισδιάστατης κάτοψης του χώρου όπου μέσω διάδρασης ο χρήστης θα επιλέγει τα εκθέματα για τα οποία θέλει να δει πληροφορίες
2) Διασύνδεση της εφαρμογής με web server μέσω SOAP υπηρεσιών για προβολή των πληροφοριών (κείμενο, ήχος, βίντεο) των εκθεμάτων.
3) QR Reader το οποίο θα διαβάζει τα καρτελάκια των εκθεμάτων και θα μεταφορτώνει τη περιγραφή τους στο χρήστη.
4) Δυναμική φωτοθήκη με τα εκθέματα των περιοδικών εκθέσεων του μουσείου
5) Συμβόλαιο συντήρησης / αναβαθμίσεων για δυο (2) χρόνια

Υποβολή Αίτησης