Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

iOS developer at dcode

Δημοσιεύθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2014

Ζητείται iOS developer στην περιοχή της Πάτρας, για ανάπτυξη εφαρμογής iPhone.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν συνοπτικό βιογραφικό στο e-mail d.code1@yahoo.com, όπου θα πρέπει να αναφέρεται και το χαρτοφυλάκιο των εφαρμογών όπου έχουν εμπλακεί.

Απαιτούμενα προσόντα:

Άριστη γνώση Objective-C, Xcode, Cocoa.

Πρόσθετα προσόντα:

Γνώση Swift language.

Υποβολή Αίτησης