Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Immediate daily/weekly paid for Remote WordPress+BuddyPress programmer @ IDCLTD

Δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουνίου 2011

Job for fast, efficient developer for several sites coming up.

Deliverables include CMS with comment discuss, PHOTO, VIDEO, upload, storage, rate vote ranking:
- apply and modify theme and functionality to layout, menu items, widget placement, etc.
- Install from scratch or remove unused plugin components
- Optimizing load times for 25 basic pages

Please reply with your prior proven jobs URL(s) and quote me hourly or total

Υποβολή Αίτησης