Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Icon Designer/Visual Designer @ Enhanced Labs

Δημοσιεύθηκε στις 01 Νοεμβρίου 2011

Enhanced Labs is hiring a Freelance Icon Designer to work with our UX Design & Development team. We are a group of extremely creative like-minded individuals that love perfection strategically paired with design. We are looking for a driven, independent icon/ui designer who can hear a client's vision and capture it within a detailed design.

Responsibilities:

As an Icon Designer your responsibility will be to execute high quality icons ranging from 16x16 toolbar icons to High Resolution App Icons, that may be used on and Desktop/iOS/Android User Interfaces.

Requirements:

Υποβολή Αίτησης