Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

HTML5 Games Developer @ movin'App

Δημοσιεύθηκε στις 30 Μαρτίου 2013

We are looking for a self-motivated engineer to join our team. You will build unique gameplay experiences for mobile devices using web technologies. You will be part of the full product cycle, making decisions and creating software that could potentially affect millions of people. We love to use cutting-edge technologies to make our games as interactive as possible. The work you do here will matter, which means we won’t just tell you what do you, you will have significant impact on the finished products.

Responsibilities:Απαιτούμενα προσόντα:Πρόσθετα προσόντα:Η εταιρία παρέχει:

Υποβολή Αίτησης