Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

HTML 5 for iPad Developer @ eMed fusion

Δημοσιεύθηκε στις 04 Ιουλίου 2011

I’m looking for a freelancer to create a sales aid in HTML 5 to run on iPad that we require the following features:

And more

We would need you to start ASAP next week. The project would last 2 week initially with the potential for a much larger project following that.

email CV to glynn.godwin@emedfusion.com

Υποβολή Αίτησης