Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Graphic Designer για mobile games' themes. @ AbZorba Games

Δημοσιεύθηκε στις 30 Μαρτίου 2013

Η AbZorba Games, εταιρεία mobile games developing (Android & iOS), αναζητά εξωτερική συνεργασία (free-lance) με ικανό, έμπειρο και ταλαντούχο graphic designer, για να συμβάλει σε δημιουργία γραφικών για games' themes και UI (user interface). Τα απαιτούμενα προσόντα για τον υποψήφιο, είναι τα εξής:


Οι υποψήφιοι που θα δείξουν ενδιαφέρον, θα πρέπει να αποστείλουν CV τους (σε ελληνικά και αγγλικά), καθώς φυσικά και δείγματα της δουλειάς τους. Θα ζητηθεί και κάποιο δείγμα (πάνω στο αντικείμενο της εταιρείας - mobile games), στους επιλαχόντες υποψήφιους που θα επιλεχθούν.

Επικοινωνία και υποβολή CV & δειγμάτων δουλειάς:

abzorbaristas@abzorbagames.com
talent@abzorbagames.com


AbZorba Games, a mobile games developing company (Android & iOS), seeking for out-house cooperation (free-lance) with an experienced, good and talented graphic designer, to help in creating graphics for games' themes and UI (user interface). The required qualifications for candidates, are the follows:


Candidates interesting about the job, should send us their CV (in Greek and English) and of course samples of their work. We'll ask for some sample (on the subject of the company - mobile games), to the selected candidates.

Contact and submit CV & work samples:

abzorbaristas@abzorbagames.com
talent@abzorbagames.com

Δείτε εδώ το εν λόγο παιχνίδι για το οποίο θέλουμε εξωτερικό συνεργάτη και παρατηρήστε τις ingame εικόνες (check our game which we need a free-lance partner and see the ingame screens):

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abzorbagames.slots&feature=search_result

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Υποβολή Αίτησης