Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Graphic designer @ DHI

Δημοσιεύθηκε στις 09 Οκτωβρίου 2014

DHI Medical Group, the world leader in hair restoration with 40+ clinics worldwide, is seeking a graphic designer.

Απαιτούμενα προσόντα:

Portfolio or samples of work is required.

Fluent English
Graphic design (Illustrator or CorelDraw).
Photoshop
Advanced skills in illustration
Basic WordPress knowledge
Basic PowerPoint knowledge

Πρόσθετα προσόντα:

Video editing is a plus

Υποβολή Αίτησης