Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Γραφίστας - εξωτερική συνεργασία @ Bookstars

Δημοσιεύθηκε στις 02 Μαΐου 2013

Ζητείται γραφίστας για δημιουργία εξωφύλλων, εντύπων, ευχετήριων καρτών. Δυνατότητα εικονογράφησης θα εκτιμηθεί. Συνεργασία εξωτερική. Εmail: info@bookstars.gr
Aπαραίτητα link του portfolio σας

Περισσότερες Πληροφορίες

Υποβολή Αίτησης